Sayın Üyemiz,

13 Ekim 1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik"in 18. Maddesi gereği;

“ECZANELER; KAPALI OLSALAR DAHİ, NÖBETÇİ ECZANELERİ GÖSTEREN IŞIKLANDIRILMIŞ BİR NÖBET LEVHASI ASMAK ZORUNDADIRLAR” denilmektedir.

Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde eczane nöbetlerinde ışıklandırılmış nöbetçi eczane levhalarının eksik olduğu ve nöbet levhalarının görülebilir yerlerde olmadığı, ayrıca nöbetçi eczane yazısının elle kağıtlara yazılarak eczane camlarına veya kepenk üzerine yapıştırıldığı, eczane adres ve telefonlarının yanlış yazıldığı tespit edilmiştir.

Bu nedenle, aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

a) Işıklandırılmış Nöbet Levhasının eczanenin görülebilir ve dikkat çeken yerine konulması,
b) Nöbet Levhasının nöbet listesi doğrultusunda doğru asılması,
c) Nöbetçi Eczane Adı, Adresi, Krokisi ve Telefon Numarasını içeren Nöbet Kartı’nın asılması
d) Akşam kapanma saatlerine riayet edilmesi,

Yukarıda belirtilen konulara titizlikle uyulması, bu konuda sorun yaşanmaması için üyelerimizin eczanelerinde gerekli tedbirleri almalarını rica ederiz.