SGK'nın “Toplum Sağlığı Merkezleri Hakkında” Konulu Duyurusu Hakkında


SGK'nın “Toplum Sağlığı Merkezleri Hakkında” Konulu Duyurusu Hakkında

 

30.03.2015 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Medula Provizyon Sistemi’nde yayınlanan “Toplum Sağlığı Merkezleri Hakkında” isimli duyuruda:

“Aile Hekimliği dışındaki Sağlık Bakanlığına bağlı tüm birinci basamak sağlık hizmet sunucuları (Sağlık ocağı, AÇSAP, Verem savaş dispanseri v.b gibi) Toplum Sağlığı Merkezi altında toplanmış olup, sistemde tesis kodları tanımlanarak (11 il plaka kodu 9801, Ör: Ankara için 11069801 gibi) Halk Sağlığı İl Müdürlükleri tarafından her ile ait bu kodlara hekim tanımlamaları yapılmıştır.

Bu nedenle, 01.04.2015 tarihinden itibaren Aile Hekimliği dışındaki tüm birinci basamak sağlık hizmet sunucularınca yazılan reçetelerde hekim kontrolü yapılacağından reçete kayıt edilirken hekimin diploma tescil numarasının girilmesi gerekmektedir. Sistemde tanımlı olmayan hekimlerin tanımlamaları Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Bu merkezlerden yazılacak e-reçeteler, eczaneler tarafından e-reçete olarak kaydedilecektir.”

Denilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

2015-04-01 12:05:36