Oral Oksibutinin İfadesinin Raporlarda Yer Alma Zorunluluğu Hakkında


Sayın İlgili,

“Oral Oksibutinin” ifadesinin raporlarda yer alma zorunluluğu hakkında bilgilendirmenin yer aldığı 28.12.2017 tarih ve 667 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız ekte bilginize sunulmaktadır.

EKLER - 1 ADET


2018-01-05 10:25:11