SGK Teşviklerinin Cari Dönem ve Geçmiş Dönem Uygulanması Hakkında


SGK Teşviklerinin Cari Dönem ve Geçmiş Dönem Uygulanması Hakkında

 

 Sayın Eczacımız;

 
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunile 687 sayılı KHK’da bahsi geçen işverenlere destek amacıyla çıkarılan SGK teşviklerinin incelenmesi, teşviklerden yararlanma süreleri ve koşulları, cari ay ile geçmiş yıllar itibariyle faydalanılmayan teşvik miktarlarının belirlenmesi konuları ile ilgili Birliğimizin Mali Müşavirlik danışmanları tarafından hazırlanan bilgilendirme yazısı ekte yer almaktadır.
 
EKLİ DOSYA İÇİN TIKLAYINIZ...

2018-05-16 09:14:23