NBET KOMSYONU KARARI


Deerli meslektalarm.Nöbet konusunda ksa bir bilgilendirme yaparak, nöbet komisyonunun 03.07.2019 tarihinde ald karar sizlerle paylamak istiyorum.

Düzce ili merkez eczanelerin nöbet yazlm uzun yllardr bir sralama dahilinde yazlmaktadr.

Düzce merkezde nöbetçi eczane ve says belirlenirken,

 gece hizmet veren Acil servislerin konumlar, hastalarn en hzl ekilde ilaca ulaabilmeleri, nöbet tutan eczanelerin de ekonomik olarak madur olmamas gibi kriterler göz önüne alnm olup düzce merkez harita üzerinde ikiye bölünerek, merkezde 2 eczane nöbet tutacak ekilde bir düzenlemeye gidilmitir.

Nöbetler yazlrken alfabetik srayla yazlr. Resmi bayramlar bir sra dahilinde(19 mays 23 nisan gibi)dini bayramlar ise Ramazan ve Kurban bayram olarak iki ayr sra eklinde yazlr.Yeni açlan eczane bu listelerin sonuna eklenir.

Bu kaytlar temsilciliimizde hem yazl hem bilgisayar ortamnda muhafaza edilmektedir.

Bu ksa bilgilendirmeden sonra mazeretler konusunda nöbet komisyonunun ald son karar sizlerle paylamak istiyorum.

Son yllarda, nöbet listelerinin hazrlanma aamasnda, sizlerden mazereti olanlarn temsilcilie bilgi vermesini istiyorduk.Bu mazeretler dorultusunda da listeler Salk Müdürlüüne onaya gitmeden önce mazeret beyan eden eczaneleri, çounlukla birbirleri ile yer deitirerek mazeret sorununu çözüp listeleri hazrlyorduk.

Son dönemlerde ,artk geldiimiz  noktada mazeret bildiren eczane says 15 leri geçmeye balamakla birlikte bu eczanelerin çouda mazeret olarak 3 aylk periyot da, 1-2 günü mazeret göstermeyip ,ayn belirli haftalar için, veya her ayn belirli günleri için, hatta tüm bir ay için eklinde uzayp giden mazeretler beyan etmeye baladlar.

Sizlerde takdir edersiniz ki bu artlarda nöbet listelerini adil ve hakkaniyetli bir ekilde hazrlayabilmenin imkan kalmamtr.

Her istenen deiiklik bir baka meslektamzn istemeden ve  rza  göstermeden yerini deitirmek, srasyla oynamak ve düzenini bozmak anlamna gelmektedir.

Aada yaynladmz tutanak mazeretler konusunda nöbet komisyonunun ald son karardr.Bundan sonraki uygulama alnan bu karar dorultusunda olacaktr.Hepinizin anlayla karlayacan umut ediyorum.


                                                                                                                                                                                       Ecz.Tahsin BAAR

 

 


2019-07-05 10:27:08