Oxofen ve Pasfen isimli uruplara yaplan la Geri ekme lemi Hakknda 04-07


Oxofen ve Pasfen isimli uruplara yaplan laç Geri Çekme lemi Hakknda

Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan 04 Temmuz 2019 tarihinde yaymlanan duyuruda;

Avrupa laç Ajans tarafndan alnan karar ve TTCK’nn ilgili bilimsel komisyonu tarafndan yaplan deerlendirme sonucunda; Gensu Pharma laç San. ve Tic. Ltd. ti’ nin ruhsatna sahip olduu; Oxofen 2mg/ml urup, 150ml adl ürünün ve World Medicine laç San. ve Tic. A..’ nin ruhsatna sahip olduu;Pasfen 2mg/ml urup, 150ml adl ürünün tüm partilerine 19 Kasm 2015 tarih ve 29537 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan “Geri Çekme Yönetmelii” ne göre 1. snf A seviyesinde (nihai kullanc seviyesi) geri çekme ilemi uyguland, gereinin yaplmasnn ilgili firmaya duyurulduu belirtilmektedir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 


08.07.2019 09:16