eker lm ubuklar ve nslin Kalem ne Ularnn Piyasaya Arz Hakknda TTCK Duyurusu


eker Ölçüm Çubuklar ve nsülin Kalem ne Uçlarnn Piyasaya Arz Hakknda TTCK Duyurusu

Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan 18.09.2019 tarihinde (bugün) “2019/ÜTSG-09 Sayl “eker Ölçüm Çubuklar ve nsülin Kalem ne Uçlarnn Piyasaya Arz Hakknda Duyuru” bal ile bir duyuru yaymlanm olup aadaki ekildedir:

“Bilindii üzere; insülin kalem ine ucu ve eker ölçüm çubuklarnn kaytlar ve mezkur ürünlerin geri ödemesine esas tekil etmek üzere tekil bildirimleri Ürün Takip Sistemi üzerinde yürütülmektedir.

Bu balamda bahse konu ürünlerin geri ödemelerinin daha salkl ve izlenebilir olmas adna ve datm kanallar arasnda yer alan ecza depolarnn ve eczanelerin tekil bildirimleri daha salkl ve hzl yönetebilmeleri amacyla bu ürünlerin Avrupa Birlii Komisyonu tarafndan da belirlenmi olan Unique Device Identification (UDI) kurallarna uygun olarak karekod veya lineer barkod ile izlenebilme gereklilii olumutur.

01.01.2020 tarihi itibariyle söz konusu ürünlerden bu gereklilikleri karlayanlar geri ödeme sürecinde ve datm kanallar noktasnda tercih sebebi olacak olup; yurt dndan ithal edilen ürünlerin üreticisi tarafndan bu gerekliliklerin yerine getirilmemesi halinde ülkemizde piyasaya arz eden ithalatç firmalar tarafndan kutu üzerine UDI kurallarna uygun karekod veya lineer barkod baslarak piyasaya arz edilebilecei hususunda; Kamuoyuna saygyla duyurulur.”

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

Kurum duyurusuna ulamak için tklaynz.


19.09.2019 10:56