2019 Yl Austos Ay Katlm Pay demeleri


2019 Yl Austos Ay Katlm Pay Ödemeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu Gider Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2019 Austos Ay Hastane ilaç malzeme avans,  Eczane kan ürünü ile  Eczane, Optik, Tbbi malzeme tedarikçileri ve itme cihaz merkezlerinin katlm pay tutarlarnn 30.09.2019 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL


27.09.2019 11:23