Metotreksat ile lgili Hazrlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakknda


41.A.00/18139

01.10.2019

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETM KURULU BAKANLII'NA

Birliimize T.C. Salk Bakanl Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan gönderilen 26.09.2019 tarih ve E.149332 sayl yaz ile,

Salk meslei mensuplarnn ilaç güvenlii ile ilgili konularda meydana gelen gelimelerden ivedilikle haberdar olmalar amacyla mektup datlmas uygulamasnn Kurum tarafndan yürütüldüü bildirilerek, 

Gebelik öncesinde, gebelik srasnda ve emzirme döneminde “Metotreksat” isimli etken madde maruziyeti riski hakknda bilgilendirmede bulunan ve Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliimiz tarafndan duyurulmas istenmektedir. 

lgili Kurum yazs ve doktor bilgilendirme mektubu yazmz ekinde yer almakta olup bilgilerinizi ve konu hakknda üyelerinizin bilgilendirilmesini sayglarmla rica ederim.

Ecz.Arman Üney

Genel Sekreter

TTCK'nn 26.09.2019 tarih, E.149332 sayl yazs için tklaynz.

 


02.10.2019 11:04