MEDULA PRO. SSTEMNDE ACL REETES GR VE BRDEN FAZLA(KK/BYK) AMBALAJ FORMU OLAN LALAR LE LGL YAYIMLANAN DUYURULAR HAKKINDA (GNCELLEND)


MEDULA PRO. SSTEMNDE ACL REÇETES GR VE BRDEN FAZLA(KÜÇÜK/BÜYÜK) AMBALAJ FORMU OLAN LAÇLAR LE LGL YAYIMLANAN DUYURULAR HAKKINDA (GÜNCELLEND)

 

 

38.A.00.00712        
Ankara, 31.01.2012

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETM KURULU BAKANLIINA

Salk Uygulama Tebliinde 21.01.2012 tarihli Resmi Gazetede yaymlanan Tebli ile yaplan düzenlemeler dorultusunda, Birliimiz tarafndan Sosyal Güvenlik Kurumuna yaplan yazl ve sözlü bavurularmz ile,

 Birden fazla ambalaj formu olan ilaçlarda, hangi ambalaj formunun (büyük/küçük) verilebilecei ve
 Acil servislere bavurularda yeil alan muayenesi olarak düzenlenen reçetelerin, MEDULA Sistemine ne ekilde girilmesi gerektii konularnda açklama yaplmas talep edilmitir.

Bu konulara, 31.01.2012 Sal günü MEDULA Eczane Provizyon sisteminde yaymlanan ve aada yer alan duyurular ile açklk getirilmitir: 

1) Tarih : 31.01.2012
Konu : TÜM ECZACILARIN DKKATNE
Açklama :
Salk Uygulama Teblii’nin “Reçetelere yazlabilecek ilaç miktar balkl” 6.1.1.Ç maddesinin 8.fkrasndaki hükme istinaden Medula Eczane Provizyon Sisteminde düzenleme yaplyor olmakla birlikte, ayn edeer grupta yer alan ve reçetede yazlan doza göre bir aylk doza yetecek küçük ambalaj olan ilaçlarda büyük ambalajlarn verilmemesi maduriyetlerin önlenmesi bakmndan önemlidir.

2) Tarih : 31.01.2012

Konu : Acil reçeteleri hk.

Açklama : Acil servislerden yazlan reçetelerde “acil kaesi veya hekimin el yazs” ile acil durumun beyan edilmesi halinde reçete kayt edilirken reçete alt türü “acil reçetesi” seçilebilecektir. Yalnzca doktorun kaesinde acil hekimi ibaresinin olmas veya reçete üzerinde bilgisayar çkts bandrol üzerinde acil servis ibaresinin bulunmas “acil reçetesi” bölümünü seçmek için yeterli olmayacaktr. Acil durum belirtilmeyen (acil kaesi veya hekimin el yazs ile) veya yeil alan muayenesi (kae veya hekimin el yazs ile) olarak belirtilen reçetelerde ise reçete alt türünün “ayaktan reçetesi” olarak seçilmesi gerekmektedir. Uygulama ayn fatura döneminde farkllklar olumamas için 01.02.2012 tarihinden itibaren geçerlidir.

Bilgilerinizi, yukarda açklanan durumlarla ilgili olarak, meslektalarmzn herhangi bir maduriyet yaamamas için, uygulamalarn duyurularda belirtildii ekilde yaplmas konusunda üyelerinizin bilgilendirilmesi için gereini sayglarmla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

 

 


2012-02-01 12:48:16