MEDULA PRO. SİSTEMİNDE ACİL REÇETESİ GİRİŞİ VE BİRDEN FAZLA(KÜÇÜK/BÜYÜK) AMBALAJ FORMU OLAN İLAÇLAR İLE İLGİLİ YAYIMLANAN DUYURULAR HAKKINDA (GÜNCELLENDİ)


MEDULA PRO. SİSTEMİNDE ACİL REÇETESİ GİRİŞİ VE BİRDEN FAZLA(KÜÇÜK/BÜYÜK) AMBALAJ FORMU OLAN İLAÇLAR İLE İLGİLİ YAYIMLANAN DUYURULAR HAKKINDA (GÜNCELLENDİ)

 

 

38.A.00.00712        
Ankara, 31.01.2012

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sağlık Uygulama Tebliğinde 21.01.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda, Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan yazılı ve sözlü başvurularımız ile,

 Birden fazla ambalaj formu olan ilaçlarda, hangi ambalaj formunun (büyük/küçük) verilebileceği ve
 Acil servislere başvurularda yeşil alan muayenesi olarak düzenlenen reçetelerin, MEDULA Sistemine ne şekilde girilmesi gerektiği konularında açıklama yapılması talep edilmiştir.

Bu konulara, 31.01.2012 Salı günü MEDULA Eczane Provizyon sisteminde yayımlanan ve aşağıda yer alan duyurular ile açıklık getirilmiştir: 

1) Tarih : 31.01.2012
Konu : TÜM ECZACILARIN DİKKATİNE
Açıklama :
Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı başlıklı” 6.1.1.Ç maddesinin 8.fıkrasındaki hükme istinaden Medula Eczane Provizyon Sisteminde düzenleme yapılıyor olmakla birlikte, aynı eşdeğer grupta yer alan ve reçetede yazılan doza göre bir aylık doza yetecek küçük ambalajı olan ilaçlarda büyük ambalajların verilmemesi mağduriyetlerin önlenmesi bakımından önemlidir.

2) Tarih : 31.01.2012

Konu : Acil reçeteleri hk.

Açıklama : Acil servislerden yazılan reçetelerde “acil kaşesi veya hekimin el yazısı” ile acil durumun beyan edilmesi halinde reçete kayıt edilirken reçete alt türü “acil reçetesi” seçilebilecektir. Yalnızca doktorun kaşesinde acil hekimi ibaresinin olması veya reçete üzerinde bilgisayar çıktısı bandrol üzerinde acil servis ibaresinin bulunması “acil reçetesi” bölümünü seçmek için yeterli olmayacaktır. Acil durum belirtilmeyen (acil kaşesi veya hekimin el yazısı ile) veya yeşil alan muayenesi (kaşe veya hekimin el yazısı ile) olarak belirtilen reçetelerde ise reçete alt türünün “ayaktan reçetesi” olarak seçilmesi gerekmektedir. Uygulama aynı fatura döneminde farklılıklar oluşmaması için 01.02.2012 tarihinden itibaren geçerlidir.

Bilgilerinizi, yukarıda açıklanan durumlarla ilgili olarak, meslektaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, uygulamaların duyurularda belirtildiği şekilde yapılması konusunda üyelerinizin bilgilendirilmesi için gereğini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

 

 


2012-02-01 12:48:16