DANIŞTAY KARARI DOĞRULTUSUNDA SUT TA YAPILAN DÜZENLEME HAKKINDA


DANIŞTAY KARARI DOĞRULTUSUNDA SUT TA YAPILAN DÜZENLEME HAKKINDA

 

38.A.00.1274                                                                                               
Ankara, 23.03.2012

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından www.sgk.gov.tr adresinde “Danıştay Kararı Doğrultusunda Yapılan Düzenleme” başlıklı bir duyuru yayımlanmıştır.

Duyuru ile;

Danıştay Onuncu Dairesinin 2011/6402 Esas Numaralı Kararı ile,

01/03/2011 tarihli ve 27861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin,

- 15/1 maddesinde yer alan 6.2.24.B. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde başlıklı maddesinin “(1) KOAH tanısı konulabilmesi için; SFT (Solunum Fonksiyon Testi) sonucuna göre FEV1 değeri %80 ve altında olması durumu aranır. Bu değer, hasta adına düzenlenmiş raporda ve her rapor yenilenmesinde güncel olarak belirtilir.” şeklinde düzenlenen fıkrasının ve

- 18/a maddesinde yer alan 6.2.28.A.Statinler ve statin dışındaki lipit düşürücü ilaçlar başlıklı maddesinin “(2) Bu grup ilaçlar, 1x1 dozda reçete edilebilir. Gemfibrozil ile tedavide  (trigliserid >1000 mg/dl ise) 2x1 dozda endokrinoloji uzman hekimi raporu ile yine bu uzman hekimlerce reçete edilebilir.” fıkrasında yer alan “1x1 dozda” ve “(trigliserid > 1000 mg/dl ise) 2x1 dozda”  ibarelerinin yürütümünün durdurulduğu,

02/03/2012 tarihi itibariyle Sağlık Uygulama Tebliği’nin ilgili maddelerinin bu doğrultuda yürütüleceği
bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter
 

 

SGK'NIN DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
http://www.teb.org.tr/images/upld2/haberler/AwU20120323152932CBB.pdf

 


2012-03-26 10:55:01