KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MESLEKTAŞLARIMIZA SUNULAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAKKINDA


Bölge Eczacı Odalarımızın ve serbest eczane eczacısı meslektaşlarımızın, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş ve işlemlere ilişkin Birliğimiz tarafından sağlanacak danışmanlık hizmetlerine yönelik bilgilendirmeler Birliğimiz web adresi üzerinden 02.03.2021 ve 17.12.2021 tarihli duyurularla aktarılmıştı.

Bu kapsamda; çalışan sayısı ve mali bilanço tutarı ile bağlı olmaksızın ana faaliyet konusu özel nitelikli sağlık verisi işleme olan eczaneler için,

konu uzmanlarından sağlanan danışmanlık hizmetleri kapsamında hazırlanarak Farma Inbox uygulamamız ve Türk Eczacıları Birliği Online Eğitim Platformu TEBEŞİR üzerinden meslektaşlarımızın erişimine açıldı.

Ayrıca Bölge Eczacı Odalarımız tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürütülecek süreçlerle ilgili olarak, 20 Ocak 2022 tarihinde Oda yöneticisi ve çalışanlarının katılımı ile Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi. Söz konusu eğitim kaydı da TEBEŞİR Online Eğitim Platformu üzerinden Oda Yöneticilerimiz için erişime açık hale getirildi.

Meslektaşlarımız ve Bölge Eczacı Odası yöneticilerimiz tarafından Birliğimiz kvkk@teb.org.tr  adresine iletilen soru ve sorunlarının çözümü noktasında ilgili taraflarla iletişime geçilmiş ve yine bu adres aracılığı ile kendileri ile iletişime geçilmiştir.

Birliğimiz bundan sonraki süreçler ile ilgili olarak meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi ve taslak dokümanlarla uyum süreçlerinin desteklenmesi adına çalışmalarına devam etmektedir.

Söz konusu çalışmalar kapsamında üretilen bilgi, belge ve dokümanlar meslektaşlarımıza dört aşamada ulaştırılacak olup kapsam şu şekildedir;

(I)                 Eczaneden Destek Alan Bireylere Yönelik Belge ve Materyaller

(II)               Eczane İç İşleyişine İlişkin Belge ve Materyaller

 

(III)             Personel Çalışma Süreçlerine İlişkin Belge ve Dokümanlar

 

(IV)            Eczacılar için Denetim Süreçlerine İlişkin Belge ve Dokümanlar

 

İlk aşamada tanımlanan basılı malzemelerin meslektaşlarımıza ulaştırılmak üzere Bölge Eczacı Odalarımıza iletilmesi süreci Şubat ayı içerisinde tamamlanmış olacaktır. Söz konusu belge ve materyallere ilişkin ayrıntılı bilgilendirme ayrıca Ek olarak sunulmuştur.

Diğer belge ve dokümanlar ise Mart 2022 ayı itibari ile  Farma Inbox uygulamamız veya TEBEŞİR Online Eğitim Platformumuz üzerinden aşama aşama eczacılarımızın erişimine açılacaktır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

EK : KVKK KAPSAMINDA ECZANEDEN DESTEK/HİZMET ALAN BİREYLERE YÖNELİK BELGE VE MATERYALLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MESLEKTAŞLARIMIZA SUNULAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAKKINDA